اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ لاَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

."Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
ا
ین تارنما در حالت آزمایشی است

 

khaleghy-methodبه حیاط آموزشی خالقی خوش آمدید.
آموزش زبان‌های انگليسی، ژاپنی و كتاب‌های درسی
The right place to obtain the KEY to success.
Khaleghy Education Yard
كليد موفقيت را در حیاط آموزشی خالقی به‌دست بياوريم

آموزش كلیه كتاب‌های درسی دوره راهنمایی به روش آموزشی خالقی (توجه: اول راهنمایی از سال تحصیلی ٩٢-٩١ حذف شده است.)
رديف
كلاس
كتاب‌ها
١

دوم
راهنمایی

نام توضیحات (فعلاً فقط بخش زبان انگلیسی فعال است.)
آموزش قرآن
دوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه قیمت (ثابت تا آبان ١٣٩٣) وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
انگلیسی
دوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه قیمت (ثابت تا آبان ١٣٩٣) وضعيت
١
٤
٤٠٠٠٠ ريال
اول دانلود كرده بعداً پرداخت نمایید.
این جلسه ٧ بار رایگان اجرا می‌شود.
٥
١٣
٤٠٠٠٠ ريال
اول دانلود كرده بعداً پرداخت نمایید.
١٤
٢٢
٤٠٠٠٠ ريال
اول دانلود كرده بعداً پرداخت نمایید.این جلسه سه بار رایگان اجرا می‌شود.
٢٣
٢٨
٤٠٠٠٠ ريال
اول دانلود كرده بعداً پرداخت نمایید.
٢٩
٣٥
٤٠٠٠٠ ريال
اول دانلود كرده بعداً پرداخت نمایید.
٣٦
٤٩
٤٠٠٠٠ ريال
اول دانلود كرده بعداً پرداخت نمایید.
٥٠
٥٧
٤٠٠٠٠ ريال
اول دانلود كرده بعداً پرداخت نمایید.
٥٨
٦٣
٤٠٠٠٠ ريال
اول دانلود كرده بعداً پرداخت نمایید.

در دست توليد
٧٠%
٦٤
٧٠
٤٠٠٠٠ ريال
اول دانلود كرده بعداً پرداخت نمایید.

در دست توليد
٥٠%
٧١
٨٠
٤٠٠٠٠ ريال
اول دانلود كرده بعداً پرداخت نمایید.

در دست توليد
٤٠%
١٠
در دست توليد ٠%
         
         
تاریخ
دوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
تعلیمات اجتماعی
دوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
جغرافیا
دوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
حرفه و فن
دوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         

ریاضی
دوم راهنمایی

درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
عربی
دوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
علوم تجربی
دوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
فارسی
دوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
٢

سوم
راهنمایی

نام توضیحات (فعلاً فقط بخش زبان انگلیسی فعال است.)
آموزش قرآن
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
انگلیسی
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
تاریخ
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
تعلیمات اجتماعی
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
جغرافیا
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
حرفه و فن
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         

ریاضی
سوم راهنمایی

درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
عربی
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
علوم تجربی
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
فارسی
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
آمادگی دفاعی
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
آموزش هنر
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
آلمانی
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         
فرانسه
سوم راهنمایی
درس از صفحه تا صفحه ملاحظات وضعيت
١
     
٢
       
٣
       
٤
       
٥
       
٦
       
٧
       
٨
       
٩
       
١٠
       
         
         
         

 

پایان دوره راهنمایی

 

 

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش‌­فاکتور منظور گردیده است، معتبر می‌باشد

BankMellat

Tehran

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18