افعال بی قاعده زبان انگلیسی یازدهم رشته ریاضی – کتاب دانش آموز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1- صفحه 108 انگلیسی یازدهم کتاب دانش آموز – افعال بی قاعده- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو زمان:…
0
رایگان!

درس 1 زبان انگلیسی یازدهم رشته ریاضی – کتاب دانش آموز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
این درس فعلا فقط از طریق برنامک خالقی ارائه می گردد. در محیط اندروید از پیوند ذیل دانلود نمایید. http://www.khaleghy.com/software-bank/khaleghy_960314.apk…
0
رایگان!

درس 2 زبان انگلیسی یازدهم رشته ریاضی – کتاب دانش آموز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1- صفحه های 48 تا 51 انگلیسی یازدهم کتاب دانش آموز - درس دوم- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید.…
0
رایگان!

درس 3 زبان انگلیسی یازدهم رشته ریاضی – کتاب دانش آموز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1- صفحه های 80 تا 83 انگلیسی یازدهم کتاب دانش آموز - درس سوم- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید.…
0
رایگان!