15- سطح 14 جلسه 15 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال پانصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
سطح 14 جلسه 15 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 50 مگابایت -…
9
50,000 تومان

16- سطح 14 جلسه 16 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال پانصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
سطح 14 جلسه 16 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 40 مگابایت -…
10
50,000 تومان

17- سطح 14 جلسه 17 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
سطح 14 جلسه 17 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 76 مگابایت -…
10
70,000 تومان

18- سطح 14 جلسه 18 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- قسمت 1 سطح 14 جلسه 18 زبان انگلیسی - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 54 مگابایت -…
8
70,000 تومان

19- سطح 14 جلسه 19 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال 700000 ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1-1 قسمت اول حروف الفبای بزرگ- جلسه 19 سطح 14 - زبان انگلیسی ویدئو 19 مگابایت - 17 دقیقه و…
50
70,000 تومان

2- درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم رشته ریاضی – کتاب دانش آموز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1 - صفحه های 43 تا 46 انگلیسی دوازدهم کتاب دانش آموز - درس دوم- لطفا روی فیلم ذیل کلیک…
0
رایگان!

3- درس 3 زبان انگلیسی دوازدهم رشته ریاضی – کتاب دانش آموز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1 - صفحه های 70 و 71 انگلیسی دوازدهم کتاب دانش آموز - درس سوم- لطفا روی فیلم ذیل کلیک…
0
رایگان!

آموزش زبان ژاپنی-درآمدی بر زبان ژاپنی

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
آموزش زبان ژاپنی-درآمدی بر زبان ژاپنی ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…
2
50,000 تومان