پس از تدریس زبان انگلیسی به مدت بیش از یك ربع قرن به فارسی زبانان، هندی زبانان و ژاپنی زبانان به صورت كلاس‌هایی با تخته سیاه و تخته سفید، و همین‌طور تدریس به روش رو در رو با رفتن به داخل كامپیوتر زبان آموز از طريق اينترنت پر سرعت در هر نقطه از جهان هستی به این نتیجه رسیدم كه انقلابی در روش آموزش زبان‌های انگلیسی و ژاپنی و كتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها ایجاد شود تا هزینه‌ی كمتری برای زبان ‏آموزان، دانش آموزان و دانشجویان داشته باشد