0 جلسه مقدمه سطح 7 زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
مقدمه سطح 7 زبان انگلیسی ویدئو 22 مگابایت - 8 دقیقه و 41 ثانیه http://khaleghy.com/wp-content/uploads/2022/05/E7-0-Z1P01200000.mp4
19
رایگان!

01- سطح 14 جلسه 1 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال سیصد هزار ريال

5.00 1 رای
30,000 تومان
سطح 14 جلسه 1 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 11 مگابایت -…
16
30,000 تومان

02- سطح 14 جلسه 2 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال پانصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
سطح 14 جلسه 2 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 51 مگابایت -…
14
50,000 تومان

03- سطح 14 جلسه 3 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال چهارصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
سطح 14 جلسه 3 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 26 مگابایت -…
13
40,000 تومان

04- سطح 14 جلسه 4 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال پانصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
سطح 14 جلسه 4 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 47 مگابایت -…
11
50,000 تومان

05- سطح 14 جلسه 5 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
سطح 14 جلسه 5 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 116 مگابایت -…
11
70,000 تومان

06- سطح 14 جلسه 6 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال پانصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
سطح 14 جلسه 6 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 65 مگابایت -…
12
50,000 تومان

07- سطح 14 جلسه 7 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
سطح 14 جلسه 7 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 82 مگابایت -…
10
70,000 تومان