16- سطح 14 جلسه 16 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال پانصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
سطح 14 جلسه 16 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 40 مگابایت -…
8
50,000 تومان

17- سطح 14 جلسه 17 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
سطح 14 جلسه 17 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 76 مگابایت -…
8
70,000 تومان

18- سطح 14 جلسه 18 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- قسمت 1 سطح 14 جلسه 18 زبان انگلیسی - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 54 مگابایت -…
6
70,000 تومان

19- سطح 14 جلسه 19 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال 700000 ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1-1 قسمت اول حروف الفبای بزرگ- جلسه 19 سطح 14 - زبان انگلیسی ویدئو 19 مگابایت - 17 دقیقه و…
46
70,000 تومان

جلسه 1 سطح 11 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- بخش 1 جلسه 1 سطح 11 زبان انگلیسی- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 94 مگابایت - 57…
4
70,000 تومان

جلسه 1 سطح 13 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- قسمت 1 جلسه 1 سطح 13 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 09 مگابایت - 05 دقیقه…
2
70,000 تومان

جلسه 1 سطح 7 زبان انگلیسی

4.00 4 رای
70,000 تومان
1- شنیداری - جلسه 1 سطح 7 - زبان انگلیسی ویدئو 11 مگابایت - 3 دقیقه و 40 ثانیه خصوصی…
37
70,000 تومان

جلسه 1 سطح 8 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1-1-بخش 1 خوانش، دیداری و ترجمه جلسه 1 سطح 8 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 14 مگابایت…
3
70,000 تومان