16- سطح 14 جلسه 16 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال پانصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
سطح 14 جلسه 16 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 40 مگابایت -…
1
50,000 تومان

17- سطح 14 جلسه 17 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
سطح 14 جلسه 17 زبان انگلیسی چند رسانه ای - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 76 مگابایت -…
1
70,000 تومان

18- سطح 14 جلسه 18 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- قسمت 1 سطح 14 جلسه 18 زبان انگلیسی - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 54 مگابایت -…
2
70,000 تومان

19- سطح 14 جلسه 19 زبان انگلیسی چند رسانه ای یکسال 700000 ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1-1 قسمت اول حروف الفبای بزرگ- جلسه 19 سطح 14 - زبان انگلیسی ویدئو 19 مگابایت - 17 دقیقه و…
19
70,000 تومان

جلسه 1 سطح 7 زبان انگلیسی

4.00 4 رای
70,000 تومان
1- شنیداری - جلسه 1 سطح 7 - زبان انگلیسی ویدئو 11 مگابایت - 3 دقیقه و 40 ثانیه خصوصی…
22
70,000 تومان

جلسه 1 سطح 8 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1-1-بخش 1 خوانش، دیداری و ترجمه جلسه 1 سطح 8 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 14 مگابایت…
2
70,000 تومان

جلسه 33 سطح 7 زبان انگلیسی

5.00 1 رای
70,000 تومان
1- شنیداری 33 سطح 7 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو لغات خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
25
70,000 تومان

جلسه 34 سطح 7 زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- شنیداری 34 سطح 7 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو لغات خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
18
70,000 تومان