جلسه 37 سطح 7 زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- شنیداری 37 سطح 7 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو لغات خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
16
70,000 تومان

جلسه 38 سطح 7 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- شنیداری - 38 سطح 7 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 6 مگابایت - 3 دقیقه و…
17
70,000 تومان

جلسه 8 سطح 11 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- بخش 1 جلسه 8 سطح 11 زبان انگلیسی- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 17 مگابایت - 10…
1
70,000 تومان

جلسه 9 سطح 11 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- بخش 1 جلسه 9 سطح 11 زبان انگلیسی- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 21 مگابایت - 13…
1
70,000 تومان

درس 1 زبان انگلیسی یازدهم رشته ریاضی – کتاب دانش آموز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
این درس فعلا فقط از طریق برنامک خالقی ارائه می گردد. در محیط اندروید از پیوند ذیل دانلود نمایید. http://www.khaleghy.com/software-bank/khaleghy_960314.apk…
0
رایگان!

درس 2 زبان انگلیسی یازدهم رشته ریاضی – کتاب دانش آموز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1- صفحه های 48 تا 51 انگلیسی یازدهم کتاب دانش آموز - درس دوم- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید.…
0
رایگان!

درس 3 زبان انگلیسی یازدهم رشته ریاضی – کتاب دانش آموز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1- صفحه های 80 تا 83 انگلیسی یازدهم کتاب دانش آموز - درس سوم- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید.…
0
رایگان!

رمان عشق و نیش

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
1
8,000 تومان