جلسه 11 سطح 11 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- بخش 1 جلسه 11 سطح 11 زبان انگلیسی- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 42 مگابایت - 30…
2
70,000 تومان

جلسه 2 چکیده گرامر زبان انگلیسی–یکسال یک میلیون و چهار صد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
1- قسمت 1 جلسه 2 چکیده گرامر زبان انگلیسی- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو زمان: 13:27 دقیقه 22…
6
قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.

جلسه 2 سطح 13 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- قسمت 1 جلسه 2 سطح 13 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 18 مگابایت - 10 دقیقه…
1
70,000 تومان

جلسه 2 سطح 7 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- شنیداری جلسه 2 سطح 7 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 6 مگابایت - 3 دقیقه و…
8
70,000 تومان

جلسه 2 سطح 8 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- بخش 1 تحریر و خوانش جلسه 2 سطح 8 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 9 مگابایت…
1
70,000 تومان

جلسه 3 سطح 13 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- قسمت 1 جلسه 3 سطح 13 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 19 مگابایت - 10 دقیقه…
2
70,000 تومان

جلسه 3 سطح 7 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- شنیداری جلسه 3 سطح 7 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 13 مگابایت - 3 دقیقه و…
4
70,000 تومان

جلسه 3 سطح 8 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- قسمت الف - تحریر و خوانش جلسه 3 سطح 8 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 17…
1
70,000 تومان